Berikut adalah jadual ujian sumatif satu:

Tahun 1, 2 dan 3

HARI / TARIKH

WAKTU

MATA PELAJARAN

MASA

ISNIN

13 MAC 2017

8:15 – 9:15 PAGI

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

1 JAM

10:15 – 11:15 PAGI

BAHASA MELAYU PENULISAN

1 JAM

11:45 – 12:45 TGH

AGAMA ISLAM /     PENDIDIKAN MORAL

1 JAM

 

 

 

 

SELASA

14 MAC 2017

8:15 – 9:15 PAGI

BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN

1 JAM

10:15 – 11:15 PAGI

BAHASA INGGERIS PENULISAN

1 JAM

 

 

 

 

RABU

15 MAC 2017

8:15 – 9:30 PAGI

MATEMATIK

      1 JAM       15 MINIT

10:15 – 11:30 PAGI

SAINS

     1 JAM       15 MINIT

Tahun 4 dan 5

HARI / TARIKH

WAKTU

MATA PELAJARAN

MASA

ISNIN

13 MAC 2017

8:30 – 9:45 PAGI

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

     1 JAM       15 MINIT

10:45 – 12:00 TGH

BAHASA MELAYU PENULISAN

     1 JAM       15 MINIT

12:15 – 1:15 TGH

AGAMA ISLAM /      PENDIDIKAN MORAL

1 JAM

 

 

 

 

SELASA

14 MAC 2017

8:30 – 9:45 PAGI

BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN

     1 JAM       15 MINIT

10:45 – 12:00 TGH

BAHASA INGGERIS PENULISAN

     1 JAM       15 MINIT

12:15 – 1:15 TGH

MATEMATIK KERTAS 1

1 JAM

 

 

 

 

RABU

15 MAC 2017

8:45 – 9:45 PAGI

MATEMATIK KERTAS 2

1 JAM

10:45 – 11:45 PAGI

SAINS KERTAS 1

1 JAM

12:00 – 1:00 TGH

SAINS KERTAS 2

1 JAM

Tahun 6

HARI / TARIKH

WAKTU

MATA PELAJARAN

MASA

ISNIN

13 MAC 2017

8:00 – 9:15 PAGI

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

    1 JAM       15 MINIT

10:40 – 11:55 TGH

BAHASA MELAYU PENULISAN

     1 JAM       15 MINIT

12:00 – 1:00 TGH

AGAMA ISLAM /           PENDIDIKAN MORAL

1 JAM

 

 

 

 

SELASA

14 MAC 2017

8:00 – 9:15 PAGI

BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN

     1 JAM       15 MINIT

10:40 – 11:55 TGH

BAHASA INGGERIS PENULISAN

     1 JAM       15 MINIT

 

 

 

 

RABU

15 MAC 2017

8:00 – 9:00 PAGI

MATEMATIK KERTAS 1

1 JAM

11:00 – 12:00 TGH

MATEMATIK KERTAS 2

1 JAM

 

 

 

 

KHAMIS

16 MAC 2017

8:00 – 9:00 PAGI

SAINS KERTAS 1

1 JAM

11:00 – 12:00 TGH

SAINS KERTAS 2

1 JAM